På Stenhusbyggarna är vi specialiserade på att bygga vackra och hållbara stenhus, vi tar hand om hela förfarandet, från ritningar och bygglov till nyckelfärdigt hus eller en fullt färdig utvändig stomme.

 • Stenhusbyggarna har ett koncept där  vi tillsammans med beställaren, designar, projekterar, och budgeterar från idé till färdigt prospekt.
 • Det gör vi i nära samarbete med en arkitekt och dig som kund så att du kan utforma ditt hus som du vill.
 • Vi bygger ett antal exklusiva stenhus varje år.
 • För oss är det viktigt med personlig kontakt, hållbara lösningar och detaljer.
 • Vi är totalentreprenörer för att göra verklighet av prospektet från markarbete till tillträde.

 

ENERGISNÅLT, HÅLLBART OCH UNIKT

Ett stenhus är det modernaste boendet du kan ha. Det är väldigt flexibelt och möjligheterna till en effektiv och samtidigt en vacker unik planlösning är oändliga. Du får ett vackert hem med låga omkostnader och ett sunt inomhusklimat, det är mycket hållfast och kräver minimalt underhåll. Fördelarna med ett stenhus i lättbetong från Stenhusbyggarna är många.

 • Underhållsfritt
 • Brandsäkert
 • Påverkas inte av skadedjur
 • Lufttätt och isolerar mot värmeutsläpp
 • Stenhus är brandsäkrare än andra material.
 • Svalt under varma sommardagar
 • Ljudisoleringen i ett stenhus är mycket bra.
 • Kostnaderna för uppvärmning och nedkylning är låga.

Varm på vintern – sval på sommaren

Det lufttäta stenmaterialet släpper inte ut värme, utan håller den kvar under lång tid. Därför är stenhus mer energieffektiva under vintern och kan spara både kostnader och miljö. Dessutom isolerar stenen mot värmen under sommarmånaderna och håller bostaden sval och skön.

Tryggt och mögelfritt

Eftersom sten inte är ett levande material som trä kan det inte heller dra till sig fukt och bilda röta eller mögla. Husmögel är inte bara dåligt för fastighetens struktur, utan även skadligt för människor och kan utveckla luftvägsbesvär och astma. Dessutom är sten inte heller antändligt och därav ett brandsäkert byggmaterial.

Miljövänligt

Ekonomiskt

Tryggt

 
Vi är mycket belåtna med det hus som Stenhusbyggarna byggt åt oss. Arbetet de gjorde var noggrant och det märktes verkligen att de ville göra ett bra jobb. Dialogen under byggets gång var målinriktad och konstruktiv. Magnus Wingmark
Stenhusbyggarna hade professional byggledning och kunniga hantverkare. Dom använde också bra underentreprenörer. Därför blev resultatet ett gediget hus Hans Malm