MILJÖVÄNLIGT

Stenhus består huvudsakligen av kalk, sand och vatten. Naturliga råvaror som är närmast outtömliga. Vid tillverkning återanvänds 85 procent av vattenångan tillsammans med restmaterial från tidigare produktion. Inga skadliga ämnen släpps ut i jord, luft eller vatten. Energiförbrukningen i ett stenhus är dessutom låg. Du kan leva i det med gott samvete under lång tid.

EKONOMISKT

Våra hus har tjocka väggar, det gör inomhusklimatet mycket stabilt. Trögheten i materialet gör att väggarna lagrar värme från inomhusluften och solen, konstruktionen förhindrar luftbryggor och energiförluster. På sommaren hjälper huset till att hålla kylan. Ett stenhus påverkas mindre av temperatursvängningar än hus i andra material. Det ger låga uppvärmningskostnader.

HÅLLFAST

Vi bygger stenhus i lättbetong. Fukt, röta och skadedjur biter inte på materialet. Väggarna har dessutom små små porer som gör att hela huset andas. Vid en eventuell brand förhindrar lättbetongen spridning och avger varken rök eller farliga ämnen. Materialet är klassat som icke brännbart och uppfyller den mest krävande byggmaterialklassen DIN 4102 del 4.

INGET UNDERHÅLL

Fukt, röta och skadedjur biter inte på lättbetong. De putsade ytterväggarna är tåliga och kräver i stort sett inget underhåll. Glöm färgskrapor och angripna träfasader.

SUNT INOMHUSKLIMAT

Stenhus ger ett bra inomhusklimat året runt eftersom materialet andas. Värmen hålls inne på vintern och ute på sommaren. Tyngden i stenen är dessutom ljudisolerande vilket ger en bullerfri hemmiljö.